Návrat na výběr roku

 

FADN CZ - TABULKY A SOUBORY DAT ZA ROK 2018

 

FADN CZ 2018 Tabulková část A

Souhrnné výsledky výběrového šetření

Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader (pdf)

 

A01. SV FADN EU - VS FADN celkem v Kč/ha

A02. SV FADN EU - VS FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Polní výroba

A03. SV FADN EU - VS FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Produkce mléka

A04. SV FADN EU - VS FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

A05. SV FADN EU - VS FADN podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

A06. SV FADN EU - VS FADN podle výrobního zaměření v Kč/podnik VZ: Chov prasat a drůbeže

A07. SV FADN EU - VS FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha EV: Malá (IV.-VI.)

A08. SV FADN EU - VS FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha EV: Střední (VII.-IX.)

A09. SV FADN EU - VS FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha EV: Velká (X.-XI.)

A10. SV FADN EU - VS FADN podle ekonomické velikosti v Kč/ha EV: Největší (XII.-XIV.)

A11. SV FADN EU - VS FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Kukuřičná

A12. SV FADN EU - VS FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Řepařská

A13. SV FADN EU - VS FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Bramborářská

A14. SV FADN EU - VS FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Bramborářsko-ovesná

A15. SV FADN EU - VS FADN podle výrobních oblastí v Kč/ha VO: Horská

A16. SV FADN EU - VS FADN podle ANC v Kč/ha ANC: Mimo ANC

A17. SV FADN EU - VS FADN podle ANC v Kč/ha ANC: Ostatní

A18. SV FADN EU - VS FADN podle ANC v Kč/haANC: Horská

A19. Podíl osevních ploch na orné půdě v %

A20. Hektarové výnosy v t

A21. Průměrné stavy zvířat na 100 ha zemědělské půdy v ks

A22. Průměrná užitkovost zvířat

A23. Ceny zemědělských výrobců - rostlinná výroba

A24. Ceny zemědělských výrobců - živočišná výroba

 

SV FADN EU - standardní výstup FADN EU,  VS FADN - výsledky souboru FADN,   VZ - výrobní zaměření, VO - výrobní oblast   EV - ekonomická velikost

 

FADN CZ 2018 Tabulková část B

Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader (pdf)

 

B01. SV FADN EU - VS FADN celkem podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Polní výroba

B02. SV FADN EU - VS FADN právnických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Polní výroba

B03. SV FADN EU - VS FADN fyzických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Polní výroba

B04. SV FADN EU - VS FADN celkem podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Produkce mléka

B05. SV FADN EU - VS FADN právnických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Produkce mléka

B06. SV FADN EU - VS FADN fyzických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Produkce mléka

B07. SV FADN EU - VS FADN celkem podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

B08. SV FADN EU - VS FADN právnických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

B09. SV FADN EU - VS FADN fyzických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

B10. SV FADN EU - VS FADN celkem podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

B11. SV FADN EU - VS FADN právnických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

B12. SV FADN EU - VS FADN fyzických osob podle VZ a EV v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

B13. SV FADN EU - VS FADN celkem podle VZ a EV v Kč/podnik VZ: Chov prasat a drůbeže

B14. SV FADN EU - VS FADN právnických osob podle VZ a EV v Kč/podnik VZ: Chov prasat a drůbeže

B15. SV FADN EU - VS FADN fyzických osob podle VZ a EV v Kč/podnik VZ: Chov prasat a drůbeže

 

SV FADN EU - standardní výstup FADN EU,     VS FADN - výsledky souboru FADN,   VZ - výrobní zaměření, VO - výrobní oblast  EV - ekonomická velikost

  

 

FADN CZ 2018 Tabulková část C

Výsledky souboru FADN ekologického zemědělství

Otevřít nebo stáhnout ve formátu Acrobat Reader (pdf)

 

C01. SV FADN EU - VS FADN ekologického zemědělství celkem v Kč/ha

C02. SV FADN EU - VS FADN ekologického zemědělství podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

C03. SV FADN EU - VS FADN ekologického zemědělství podle výrobního zaměření v Kč/ha VZ: Produkce mléka

C04. SV FADN EU - VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství celkem v Kč/ha

C05. SV FADN EU - VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha VZ: Polní výroba

C06. SV FADN EU - VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha VZ: Produkce mléka

C07. SV FADN EU - VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha VZ: Chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci

C08. SV FADN EU - VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha VZ: Smíšená výroba

C09. SV FADN EU - VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha ANC: Mimo ANC

C10. SV FADN EU - VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha ANC: Ostatní

C11. SV FADN EU - VS FADN konvenčního a ekologického zemědělství v Kč/ha ANC: Horská

 

SV FADN EU - standardní výstup FADN EU,     VS FADN - výsledky souboru FADN,   VZ - výrobní zaměření, VO - výrobní oblast  EV - ekonomická velikost

 

 

 

 


  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 16.02.2020 •••