DG AGRI a Řídící komise FADN EU

 

DG AGRI (Brusel) Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
- odbor C3 Strategie, zjednodušování a analýza politik – Hospodaření zemědělských podniků

● koordinuje činnost národních Kontaktních pracovišť FADN

● přebírá a kontroluje podnikové údaje členských zemí

● zajišťuje zpracování databáze FADN všech členských zemí EU pro potřeby EK

● zabezpečuje zveřejňování výsledků šetření FADN v oficiálních médiích a webových portálech EU

● zadává a koordinuje řešení mezinárodních projektů a analýz využívajících databázi FADN EU pro potřeby SZP

● navrhuje legislativní akty FADN a metodické materiály týkající se fungování sítě

● připravuje agendu jednání Řídící komise FADN EU

 

Řídící komise FADN EU

je dozorčím a řídícím orgánem na úrovni EK, ve kterém má každá členská země jednoho zástupce.

Komise se schází zpravidla čtyřikrát ročně, delegovaným zástupcem za ČR je Ing. Josef Hanibal, vedoucí Kontaktního pracoviště FADN ČR.

 

V rámci činnosti této komise jsou

● připravovány a schvalovány základní legislativní akty upravující funkce FADN,

● projednávány metodické materiály FADN

● prezentovány a analyzovány výsledky šetření FADN i projektů využívajících databázi FADN

● řešeny metodické, organizační a provozní otázky fungování systému v rámci EU

 

Základní funkce a kompetence uvedených orgánů jsou vymezeny Nařízením rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství.

 

Projednávaná témata řídící komise FADN na zasedáních Komunitního výboru FADN za roky 2006 až 2019

(otevře v novém okně úplný výpis - soubor ve formátu PDF)

 

 

 

 

 

 

 


   ©    ING. JOSEF HANIBAL  FADN CZ

vs  25.06.2019