LEGISLATIVA EU - PLATNÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ  KOMISE

Aktivní odkazy umožní zobrazení příslušných textů ve formátu PDF, doporučujeme však nejprve stáhnout na Váš počítač

 

 

Závazné legislativní normy EU vymezují velmi detailně všechny podstatné aspekty tvorby a fungování tohoto informačního systému s cílem zajistit jednotnou metodiku celého systému. Jedná se o následující normy:

 

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1217/2009
ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství

 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1318/2013
ze dne 22. října 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství

 

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014
ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/220
ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2129
ze dne 5. prosince 2016, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   ©    ING. JOSEF HANIBAL  FADN CZ

vs  01.08.2018