KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ FADN 

Mezi základní úkoly Kontaktního pracoviště FADN při Ústavu zemědělské ekonomiky a informací patří implementace systému FADN v ČR a organizace každoročního šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků souboru FADN. Kontaktní pracoviště FADN plní všechny úkoly vyplývající z legislativy EU a ze zasedání Komunitního výboru EK FADN, který se schází zpravidla třikrát ročně, i úkoly, které vyplývají z komunikace s pracovištěm DG AGRI C3.

Kontaktní pracoviště FADN ČR vykonává tyto základní aktivity:

● zajišťuje metodické řízení, rozvoj a provoz Zemědělské účetní datové sítě FADN v České republice a pravidelně organizuje šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN dle standardů a metodik EU, včetně kontroly a předávání dat do EU v požadovaném formátu, termínu a kvalitě,

● vykonává funkce Liaison Agency FADN za ČR ve vztahu k EU, které vyplývají z Nařízení Rady č. 1217/2009 a další legislativy EU, zabezpečuje využití dat FADN pro řešení úkolů zemědělské politiky, řešení výzkumných úkolů, v oblasti zemědělského poradenství a pro další odbornou veřejnost ČR,

● řeší národní i mezinárodní projekty, tematické úkoly, mimořádné a operativní úkoly v oblasti zemědělské statistiky, informačních systémů a aplikace ICT v zemědělství,

● udržuje a rozvíjí technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů, jejich přenos a distribuci,

● zajišťuje provoz samostatných webových stránek vztahujících se k činnosti Kontaktního pracoviště FADN a databázového internetového portálu pro přístup veřejnosti do databáze FADN,

● zajišťuje ve spolupráci s ČSÚ zavedení a aktualizaci klasifikačního systému zemědělských podniků EU a provádí vyhodnocení dat strukturálního šetření v zemědělství ČR dle této typologie EU

 

 

 

 

Adresář  Kontaktního  pracoviště  FADN  CZ

Ing. Josef Hanibal   vedoucí Kontaktního pracoviště FADN CZ   tel.: 222 725 545,  e-mail:  hanibal@fadn.cz

Miluše Jurásková   sekretariát    tel.: 222 725 545, 222 000 203,  e-mail: juraskova@fadn.cz

 

oddělení Organizace šetření FADN právnických osob

Ing. Jana Macháčková   vedoucí oddělení   tel.: 222 000 348,  e-mail: machackova@fadn.cz

Ing. Petra Bílá  tel: 222 000 105, e-mail: bila@fadn.cz

Ing. Martina Döbertová  tel.: 222 000 275, e-mail: dobertova@fadn.cz

Ing. Jarmil Mlčák  tel.: 222 000 344,  e-mail: mlcak@fadn.cz

Ing. Lenka Tumová  tel.: 222 000 343,  e-mail: tumova@fadn.cz

Ing. Lenka Varhaníčková  tel: 222 000 241, e-mail: varhanickova@fadn.cz

Ing. Věra Vrkočová  tel.: 222 000 125,  e-mail: vrkocova@fadn.cz

 

 

oddělení Organizace šetření FADN fyzických osob

Ing. Martina Harvilíková   vedoucí oddělení   tel.: 222 000 204,  e-mail: harvilikova@fadn.cz

Ing. Monika Hlaváčová  tel.: 222 000 206,  e-mail: hlavacova@fadn.cz

Ing. Iva Hvízdalová  tel.: 222 000 340, e-mail: hvizdalova@fadn.cz

Ing. Světlana Lamprechtová  tel.: 222 000 228,  e-mail: lamprechtova@fadn.cz

 

oddělení Správa databáze FADN

Ing. Michaela Lekešová   vedoucí oddělení   tel.: 222 000 212,  e-mail: lekesova@fadn.cz>

Ing. Jan Bejda  tel.: 222 000 214,  e-mail: bejda@fadn.cz

Ing. Petr Dereník  tel.: 222 000 229,  e-mail: derenik@fadn.cz 

Ing. Vladislav Popel  tel.: 222 000 230,  e-mail: popel@fadn.cz

Mgr. Tomáš Vintr  tel.: 222 000 278, e-mail: vintr@fadn.cz

 

oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN

Ing. Zuzana Hloušková   vedoucí oddělení  tel.: 222 000 108,  e-mail: hlouskova@fadn.cz

Ing. Jana Cenková tel: 222 000 277, e-mail: cenkova@fadn.cz

Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D.  tel.: 222 000 106, e-mail: fuksova@fadn.cz

Ing. Milada Hosová  tel.: 222 000 252,  e-mail: hosova@fadn.cz

Ing. Vladimír Kostlivý, Dr.  tel.: 222 000 262, e-mail: kostlivy@fadn.cz

     

    

 

 

 


  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 05.09.2018 •••