PUBLISHING ACTIVITY

   

The Project Smart FADN will streamline data collection

Macháčková, J., Harvilíková, M., Hanibal J.: Projekt Smart FADN zefektivní sběr dat. Zemědělec. 2019. 28. p. 9. This article informs the professional public about the development of the new FADN project how to simplify the collection of farm data for the Farm Accountancy Data Network (FADN) survey in the Czech Republic.

   

Organic farms

Kostlivý, V., Fuksová, Z.: Podniky ekologického zemědělství. Zemědělec. 2019. 20. p. 12. The content of this article deals with economy of organic farming based on the Farm Accountancy Data Network (FADN) database. This article summarizes basic characteristics and development from 2011 to 2017.

   

Farms evaluation in 2017 - Dairy farms

Döbertová, M., Lamprechtová, S.: Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – Podniky zaměřené na produkci mléka. Zemědělec. 2019. 19. p. 13. This article is focused on dairy farms results in 2017 compared to 2016 based on the Farm Accountancy Data Network (FADN) database. The economy of milk production improved significantly in 2017. This was caused by a higher realization price of milk, increasing milk production and a subsidies than last year.  

  

Technical efficiency and its determinants for Czech livestock farms

Kostlivý, V., Fuksová, Z.: Technical efficiency and its determinants for Czech livestock farms. Agricultural Economics – Czech. 2019. 65. No. 4. pp. 175–184. https://doi.org/10.17221/162/2018-AGRICECON. The aim of this study is an evaluation of the technical efficiency of Czech organic farms and determining the main factors, including subsidies, which affect the technical efficiency of both conventional and organic farms. The Farm Accountancy Data Network Czech Republic (2011–2016 period, FADN CZ database 2017) database provides sufficient panel data for this kind of research focusing on types of farming with livestock production. The technical efficiency of organic farming is growing over the long term. Farms with growing technical efficiency show a decline in the proportion of operating subsidies to production, irrespective of their classification in quartiles by the technical efficiency estimate..

    

Evaluation of agriculture holdings in 2017 – Crop production

Fuksová, Z., Bílá, P.: Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – Podniky zaměřené na polní výrobu. Zemědělec. 2019. 18. p. 11. This article summarizes the year-on-year comparison of general characteristics and economic indicators from year 2016 to 2017 for holdings focused on crop production.

   

Evaluation of agriculture holdings in 2017 – Grazing livestock

Hlaváčová, M., Mlčák, J.: Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – Podniky se zaměřením na chov skotu. Zemědělec. 2019. 17. p. 12. This article summarizes the year-on-year comparison of general characteristics and economic indicators from year 2016 to 2017 for holdings focused on grazing livestock. All data are use from the Farm Accountancy Data Network (FADN) database of the Czech Republic.

    

Evaluation of agriculture holdings in 2017 – Mixed farms

Vrkočová, V., Tumová, L.: Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – Podniky se zaměřením na smíšenou výrobu. Zemědělec. 2019. 16. p. 12. This article summarizes the year-on-year comparison of general characteristics and economic indicators from year 2016 to 2017 for holdings focused on mixed farms.

 

Evaluation of agriculture holdings in 2017 - Summary evaluation in the Czech Republic

Harvilíková, M., Macháčková, J.: Hodnocení hospodaření zemědělských podniků v roce 2017 – Souhrnné hodnocení v ČR. Zemědělec. 2019. 15. p. 12. In this article authors compare economic results of agricultural holdings in 2017 with results of the previous year. Authors indicate that 2017 results are among some of the best in the CR in recent years.

 

Vybrané ekonomické ukazatele podniků s produkcí mléka s využitím dat FADN 

V odborném časopise Náš chov (1/2019) byl publikován recenzovaný článek, který v šestileté časové řadě 2012-2017 vyhodnocuje efektivitu hospodaření podniků specializovaných na produkci mléka podle vybraných ekonomických a produkčních ukazatelů.
Článek Ing. Martiny Döbertové a Ing. Světlany Lamprechtové byl publikován 2. ledna 2019.

 

Ekonomika hospodaření podniků polní výroby v letech 2014-2016 

V časopise Úroda (9/2018) byla publikována analýza produkce a nákladů v podnicích specializovaných na polní výrobu v letech 2014-2016 na základě údajů šetření FADN. Článek spoluautorů Ing. Zuzany Fuksové, Ph.D. a Ing. Petry Bílé byl publikován 6. září 2018.

   

Ekonomika ekologických farem 

V týdeníku Zemědělec (26/2018) byly publikovány ekonomické výsledky EZ, vývoj nákladů a produkce EZ za období 2011 – 2016 na základě údajů FADN. Článek spoluautorů Ing. Josefa Hanibala, Ing. Vladimíra Kostlivého Dr. a Mgr. Tomáše Vintra byl publikován 25. června 2018.

   

On-line finanční analýza ve FADN 

V týdeníku Zemědělec (16/2018) uveden příklad využití datové základny FADN při vlastní finanční analýze zemědělského podniku.
Článek spoluautorů doc. Ing. Jindřicha Špičky Ph.D., Ing. Jany Macháčkové a Ing. Zuzany Hlouškové byl publikován 16. dubna 2018.

   

Comparison of Agricultural Costs Prediction Approaches

AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2018, Vol. 10, No. 1, pp. 3-13.

 

Veřejná databáze datové sítě FADN -

Ing. Josef Hanibal, Ing. Michaela Lekešová, Ing. Zuzana Hloušková.
Příspěvek pojednávající o výhodách a přínosech FADN pro veřejnost ve vztahu k přímému využití zjištěných a vypočítaných údajů uchovaných v databázi FADN CZ.
Zemědělec č. 2 dne 8. ledna 2018.

   

Extrapolace a predikce výsledků -

Speciálním metodám, díky nimž lze získat absolutní vyjádření ekonomických výsledků zemědělství za celou Českou republiku, se věnuje odborný článek autorek Michaely Lekešové, Zuzany Hlouškové a Petry Ženíškové z Kontaktního pracoviště FADN. Text vyšel v Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec č. 50 dne 11. prosince 2017.

   

Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN - Ing. Josef Hanibal

Příloha časopisu Zemědělec číslo 48/2017 - Sborník příspěvků z ekonomické konference Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání
8. listopadu 2017 - Raisův sál Národního domu na Vinohradech - 21. ročník slavnostního setkání osobností agrárního sektoru a vyhlášení výsledků
16. ročníku soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře Zemědělec roku 2017.

   

Ekonomické výsledky zemědělských podniků ČR a EU v síti FADN - Ing. Josef Hanibal, Ing. Eduard Slížka, Mgr. Tomáš Vintr, Ing. Zuzana Hloušková

Příspěvek v Zemědělci č. 48/2017, Sborník příspěvků z ekonomické konference, str. 41-44. Samostatný text analýzy.

   

Economy of sheep and goat breeding in organic farming  

Kostlivý, V., Fuksová, Z., Dubec, J., Hanibal, J., Peterková, J.: Ekonomika chovů ovcí a koz v ekologickém zemědělství. Náš chov č. 8, roč. 2017.
Based on FADN CZ data the farms specialized in sheep, goats and other grazing livestock were analysed and their economy development during the years 2011-2015 was assessed.

    

Farms Productivity Developments Based on Malmquist Production Indices

Příspěvek v mezinárodním periodiku „AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics“ (2/2017 - June) porovnávající změny produktivity zemědělských podniků na základě panelových dat FADN 2011 – 2015.

 

Microsimulation Model Estimating Czech Farm Income from Farm Accountancy Data Network Database

An article focused on estimation of agricultural income based on FADN database was published in the international journal "AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics" (3/2014 - September).

  

Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU 

Zpráva přináší informaci o struktuře českého ekologického zemědělství z hlediska typologie EU. Klasifikační systém slouží k roztřídění zemědělských podniků do homogenních skupin dle výrobního zaměření a ekonomické velikosti.

   

Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 

Na výsledcích roku 2010 je prezentována ekonomika zemědělských podniků z pohledů, které reflektují několik kritérií rozdělení podniků a umožňují hlubší pohled na hospodářské výsledky a rozdílnou úroveň jejich efektivnosti.

    

 

 

 

 

 


© ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

vs  17.09.2019