CZ / EN

FADN EU/ČR

FADN v EU

FADN v ČR

ORGÁNY FADN

DG AGRI, řídící komise FADN EU

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Národní komise FADN 

LEGISLATIVA FADN

Legislativa EU

Legislativa ČR

SOUBOR PODNIKŮ FADN

Výběr podniků do sítě FADN

Plány výběru a struktura podniků FADN

METODIKY, DOTAZNÍKY

Typologie zemědělských podniků

Standardní výstup FADN

Standardní produkce SO,
příspěvky SGM

Metodika a dotazník FADN FO / PO

PUBLIKACE, PREZENTACE

Výsledky výběrového šetření FADN

Publikační činnost

Prezentace / Analýzy

PROJEKTY FADN

Projekty ČR

Zahraniční spolupráce

PODMÍNKY ZAPOJENÍ
DO ŠETŘENÍ FADN  ČR

Informace pro účastníky
šetření  FADN ČR

Potvrzení o zařazení zemědělského
podniku do sítě  FADN

   

  AKTUALITY   2018


 

Dne 5. 12. 2018 se konalo v ÚZEI zasedání Ekonomické komise Agrární komory ČR. Na zasedání vystoupil Ing. Josef Hanibal s prezentací Výsledky šetření FADN za rok 2017, kde zhodnotil ekonomické výsledky zemědělských podniků podle jednotlivých typů výrobního zaměření u podniků právnických a fyzických osob. Proběhla diskuse k návrhu zvýšení hranice ekonomické velikosti pro sběr dat FADN pro příští období. Dále vystoupil Ing. Jiří Hrbek z ČSÚ s prezentací na téma Spotřeba potravin. (vloženo: 6. 12. 2018)

 

U příležitosti slavnostního vyhlášení soutěže „Zemědělec roku 2018“ dne 27. 11. 2018 v Betlémské kapli v Praze se konala mezinárodní ekonomická konference s názvem Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání. Na konferenci byla Ing. Hanibalem přednesena prezentace "Mezinárodní porovnání ekonomik velkých zemědělských podniků ČR a vybraných zemí". (vloženo: 28. 11. 2018)  

 

21. - 23.11. 2018: Zástupkyně FADN CZ navštívily oddělení „Agriculture Accountancy Department“, které zaštiťuje organizaci FADN v Polsku. Konzultovaly zde klíčové problematiky fungování FADN a také metodiku vícekriteriálního hodnocení zemědělských podniků, která je předmětem interního výzkumného projektu.
(vloženo: 26. 11. 2018)

 

Data za účetní rok 2017 byla odeslána do DG AGRI v Bruselu 16. 11. 2018.
 (vloženo: 19. 11. 2018)

 

15. - 16. 11. 2018 byli zástupci FADN CZ přítomni na jednání pracovních skupin OECD. První den se zúčastnili společného semináře pracovních skupin OECD APM (Agricultural Policies and Markets) a FLA (Farm Level Analysis). Následujícího dne se konalo 22. zasedání pracovní skupiny FLA. Zástupce pracoviště FADN, Dr. Ing. Vladimír Kostlivý, prezentoval příspěvek o uplatnění postupů a metodik projektu „Drivers of Farm Performance“ na datech FADN ČR za období 2005 – 2015 u podniků polní výroby. (vloženo: 19. 11. 2018)

 

  

Aktuality - pokračování  (historie)

Instrukce pro vstup do databáze

 

O nás

Napište nám

Kontakt

 

 

 

 

 


  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 14.12.2018 •••