CZ / EN

FADN EU / ČR

FADN v EU

FADN v ČR

ORGÁNY FADN

DG AGRI, řídící komise FADN EU

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Národní komise FADN 

LEGISLATIVA FADN

Legislativa EU

Legislativa ČR

SOUBOR PODNIKŮ FADN

Výběr podniků do sítě FADN

Plány výběru a struktura podniků FADN

METODIKY, DOTAZNÍKY

Typologie zemědělských podniků

Standardní výstup FADN

Standardní produkce SO,
příspěvky SGM

Metodika a dotazník FADN FO / PO

PUBLIKACE, PREZENTACE

Výsledky výběrového šetření FADN

Publikační činnost

Prezentace / Analýzy

PROJEKTY FADN

Projekty ČR

Zahraniční spolupráce

PODMÍNKY ZAPOJENÍ
DO ŠETŘENÍ FADN  ČR

Informace pro účastníky
šetření  FADN ČR

Potvrzení o zařazení zemědělského
podniku do sítě  FADN

 

 

  AKTUALITY   2020     


V odborném časopise Zemědělská ekonomika byl zveřejněn článek „Trade-off between the economic and environmental sustainability in Czech dual farm structure“ (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (6): 243-250). Článek se snaží vycházet z jedinečného multikriteriálního hodnocení zemědělských podniků za účelem porovnání kompatibility ekonomických a environmentálních cílů. Autoři článku jsou pracovníci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (prof. Ing. Jindřich Špička Ph.D., Mgr. Tomáš Vintr, Ing. Jana Macháčková) ve spolupráci s ČZU (Ing. Renata Aulová Ph.D.). Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 24. 6. 2020)

 

V pondělí 15. 6. 2020 se uskutečnila mezinárodní videokonference pracovní skupiny Typology Handbook Workgroup, jejímiž členy jsou i pracovníci FADN CZ. Cílem pracovní skupiny je aktualizace příručky pro výpočet typologie podniků. Důležitým prostředkem pro výpočet typologie a standardního výstupu podniků je stanovení koeficientů standardního výstupu, které budou v letošním roce ve všech státech EU aktualizovány. V průběhu konference byly diskutovány poslední připomínky k aktuální verzi příručky Typology Handbook, které budou zapracovány a finální verze bude postoupena ke schvalování nejprve v rámci komunitního výboru FADN EU a následně i Komisí EU. Koordinátorem prací je úsek Zemědělská ekonomika DG AGRI v Bruselu.
(vloženo: 17. 6. 2020)

 

V červnovém vydání časopisu Zemědělec (25/2020) byl publikován článek „Hospodaření podniků polní výroby“. Autorky Ing. Zuzana Fuksová a Ing. Monika Hlaváčová prezentují informace o charakteristice, produkci a jejím složení, nákladech a výsledcích hospodaření podniků v roce 2018 ve vztahu k jejich ekonomické velikosti. Příspěvek naleznete v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 16. 6. 2020)

 

6. června 2020 proběhlo za účasti pracovníků Kontaktního pracoviště FADN 25. zasedání skupiny Farm Level Analysis při OECD. Jednání, které bylo vedeno formou videokonference, se zúčastnilo téměř 50 účastníků. Zastoupeny byly země EU, Evropská komise, OECD, Kanada, USA, Nový Zéland, Korea, Austrálie, Chile. Klíčovým tématem bylo projednání metodických přístupů projektu Farm performance dynamics and policy effects, do kterého je naše pracoviště zapojeno. (vloženo: 8. 6. 2020)

 

  

Aktuality - pokračování  (historie)

Instrukce pro vstup do databáze

Instruktážní video k databázi

 

O nás

Napište nám

Kontakt

 

 

 

 

 


  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 25.06.2020 •••