CZ / EN

FADN EU / ČR

FADN v EU

FADN v ČR

ORGÁNY FADN

DG AGRI, řídící komise FADN EU

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Národní komise FADN 

LEGISLATIVA FADN

Legislativa EU

Legislativa ČR

SOUBOR PODNIKŮ FADN

Výběr podniků do sítě FADN

Plány výběru a struktura podniků FADN

METODIKY, DOTAZNÍKY

Typologie zemědělských podniků

Standardní výstup FADN

Standardní produkce SO,
příspěvky SGM

Metodika a dotazník FADN FO / PO

PUBLIKACE, PREZENTACE

Výsledky výběrového šetření FADN

Publikační činnost

Prezentace / Analýzy

PROJEKTY FADN

Projekty ČR

Zahraniční spolupráce

PODMÍNKY ZAPOJENÍ
DO ŠETŘENÍ FADN  ČR

Informace pro účastníky
šetření  FADN ČR

Potvrzení o zařazení zemědělského
podniku do sítě  FADN

 

 

  AKTUALITY   2020     


Článek „Podniky s živočišnou výrobou“ byl otištěn v prvním květnovém čísle týdeníku Zemědělec (19/2020). Autoři Ing. Lenka Varhaníčková a Ing. Jarmil Mlčák Vám v článku přiblíží výsledky a meziroční změny u podniků zaměřených na chov skotu, ovcí, koz a ostatních zvířat zkrmujících objemnou píci. Příspěvek naleznete v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 6. 5. 2020)

 

V týdeníku Zemědělec (č. 16/2020) byl dne 14. dubna 2020 publikován článek „Hodnocení podniků smíšené výroby“, který informuje o strukturálních charakteristikách a ekonomických výsledcích zemědělských podniků výrobního zaměření smíšená výroba na základě šetření FADN v meziročním srovnání 2017/2018. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Ing. Věra Vrkočová a Ing. Lenka Tumová. Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 16. 4. 2020)

 

Publikační výstup o nově vytvořené metodice hodnocení zemědělských podniků na bázi dat FADN byl zveřejněn v odborném časopise Zemědělská ekonomika pod názvem "Multicriteria assessment of Czech farms" (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (3): 101–111). Jedná se o jeden z výsledků projektu Kontaktního pracoviště FADN v rámci interního výzkumu ÚZEI. (vloženo: 2. 4. 2020)

 

Ve dnech 3. 3. a 4. 3. 2020 proběhlo na našem pracovišti dvoudenní jednání se zástupci slovenského FADN. (vloženo: 5. 3. 2020)

 

V Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec (č. 07/2020) byl dne 10. února 2020 publikován článek „První odhady důchodu v zemědělství“, který informuje o odhadech ekonomických výsledků zemědělských podniků za účetní rok 2019 na základě šetření FADN. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Michaela Lekešová, Ing. Zuzana Hloušková, Ing. Kristina Iglićová). Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 17. 2. 2020)

  

  

Aktuality - pokračování  (historie)

Instrukce pro vstup do databáze

 

O nás

Napište nám

Kontakt

 

 

 

 

 


  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 19.05.2020 •••