CZ / EN

FADN EU/ČR

FADN v EU

FADN v ČR

ORGÁNY FADN

DG AGRI, řídící komise FADN EU

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Národní komise FADN 

LEGISLATIVA FADN

Legislativa EU

Legislativa ČR

SOUBOR PODNIKŮ FADN

Výběr podniků do sítě FADN

Plány výběru a struktura podniků FADN

METODIKY, DOTAZNÍKY

Typologie zemědělských podniků

Standardní výstup FADN

Standardní produkce SO,
příspěvky SGM

Metodika a dotazník FADN FO / PO

PUBLIKACE, PREZENTACE

Výsledky výběrového šetření FADN

Publikační činnost

Prezentace / Analýzy

PROJEKTY FADN

Projekty ČR

Zahraniční spolupráce

PODMÍNKY ZAPOJENÍ
DO ŠETŘENÍ FADN  ČR

Informace pro účastníky
šetření  FADN ČR

Potvrzení o zařazení zemědělského
podniku do sítě  FADN

   

  AKTUALITY   2019


   

Ve dnech 27. 2. a 28. 2. 2019 se uskutečnilo školení tazatelů k metodice šetření FADN 2018. (vloženo: 1. 3. 2019)

 

V odborném časopise Náš chov (1/2019) byl publikován recenzovaný článek „Vybrané ekonomické ukazatele podniků s produkcí mléka s využitím dat FADN“, který v šestileté časové řadě 2012-2017 vyhodnocuje efektivitu hospodaření podniků specializovaných na produkci mléka podle vybraných ekonomických a produkčních ukazatelů. Článek Ing. Martiny Döbertové a Ing. Světlany Lamprechtové byl publikován 2. ledna 2019. Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 7. 1. 2019)

 

Probíhá příprava nového šetření FADN za účetní rok 2018. (vloženo: 4. 1. 2019)

 

2018

Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2018 „Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“. Rovněž byl zpracován tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství“. (vloženo: 21. 12. 2018)

 

V prosinci 2018 byla vydána publikace „Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2017“. (vloženo: 18. 12. 2018)

 

Mezinárodní konference „The 2018 EU Agricultural Outlook Conference: The future of food and farming: food for thought“ se konala ve dnech 6. - 7. prosince 2018 v Bruselu. Hlavním tématem byla inovace a digitalizace v zemědělství a byl představen nový odhad vývoje zemědělství v EU do roku 2030. Zúčastněné zástupkyně FADN CZ získaly cenné informace pro interní projekty IDP 1129 a IVP1281. (vloženo: 10. 12. 2018)

 

 

  

Aktuality - pokračování  (historie)

Instrukce pro vstup do databáze

 

O nás

Napište nám

Kontakt

 

 

 

 

 


  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 02.03.2019 •••