CZ / EN

FADN EU / ČR

FADN v EU

FADN v ČR

ORGÁNY FADN

DG AGRI, řídící komise FADN EU

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Národní komise FADN 

LEGISLATIVA FADN

Legislativa EU

Legislativa ČR

SOUBOR PODNIKŮ FADN

Výběr podniků do sítě FADN

Plány výběru a struktura podniků FADN

METODIKY, DOTAZNÍKY

Typologie zemědělských podniků

Standardní výstup FADN

Standardní produkce SO,
příspěvky SGM

Metodika a dotazník FADN FO / PO

PUBLIKACE, PREZENTACE

Výsledky výběrového šetření FADN

Publikační činnost

Prezentace / Analýzy

PROJEKTY FADN

Projekty ČR

Zahraniční spolupráce

PODMÍNKY ZAPOJENÍ
DO ŠETŘENÍ FADN  ČR

Informace pro účastníky
šetření  FADN ČR

Potvrzení o zařazení zemědělského
podniku do sítě  FADN

 

 

  AKTUALITY   2020     


 

V odborném vědeckém časopise Zemědělská ekonomika byl uveřejněn článek “Farm outcomes based on cluster analysis of compound farm evaluation“ (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (10): 435–443). Článek popisuje výzkum vnitřní struktury českých zemědělských podniků rozdělených pomocí shlukové analýzy na základě vícekriteriálního hodnocení. (vloženo: 29. 10. 2020)

 

V úterý 6. 10. 2020 se online formou uskutečnilo 206. zasedání Komunitního výboru pro FADN. (vloženo: 7. 10. 2020)

 

V pondělí 5. 10. 2020 se uskutečnila mezinárodní videokonference pracovní skupiny Typology Workgroup, jejímiž členy jsou pracovníci FADN CZ. Cílem jednání bylo otevření diskuse o možných změnách v současné podobě zemědělské typologie. Koordinátorem prací je úsek Zemědělská ekonomika DG AGRI v Bruselu. (vloženo: 6. 10. 2020)

  

V týdeníku Zemědělec (č. 34/2020) byl dne 17. srpna 2020 publikován článek „Výsledky ekologického zemědělství“, který informuje o strukturálních charakteristikách a ekonomických výsledcích ekologicky hospodařících podniků v ČR ve srovnání s konvenčními podniky v roce 2018, a to celkem i podle výrobních zaměření: polní výroba, smíšená výroba, produkce mléka a chov zvířat zkrmujících objemnou píci (skot, ovce, kozy a ostatní). Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Lenka Tumová a Zuzana Fuksová. Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 19. 8. 2020)

 

V týdeníku Zemědělec (č. 28/2020) byl dne 7. července 2020 publikován článek „Výsledky podniků s produkcí mléka“. Autorky Ing. Martina Döbertová, Ing. Světlana Lamprechtová a Ing. Jana Večeřová zde prezentují informace o výsledcích hospodaření podniků zaměřených na produkci mléka na základě šetření FADN. Příspěvek naleznete v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 27.7.2020)

 

   

  

Aktuality - pokračování  (historie)

Instrukce pro vstup do databáze

Instruktážní videa k databázi

 

O nás

Napište nám

Kontakt

 

 

 

 

 


  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 05.11.2020 •••