CZ / EN

FADN EU / ČR

FADN v EU

FADN v ČR

ORGÁNY FADN

DG AGRI, řídící komise FADN EU

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Národní komise FADN 

LEGISLATIVA FADN

Legislativa EU

Legislativa ČR

SOUBOR PODNIKŮ FADN

Výběr podniků do sítě FADN

Plány výběru a struktura podniků FADN

METODIKY, DOTAZNÍKY

Typologie zemědělských podniků

Standardní výstup FADN

Standardní produkce SO,
příspěvky SGM

Metodika a dotazník FADN FO / PO

PUBLIKACE, PREZENTACE

Výsledky výběrového šetření FADN

Publikační činnost

Prezentace / Analýzy

PROJEKTY FADN

Projekty ČR

Zahraniční spolupráce

PODMÍNKY ZAPOJENÍ
DO ŠETŘENÍ FADN  ČR

Informace pro účastníky
šetření  FADN ČR

Potvrzení o zařazení zemědělského
podniku do sítě  FADN

 

 

  AKTUALITY   2019     


Ve dnech 28. – 29. 10. 2019 se pracovníci FADN zúčastnili 24. pracovní skupiny OECD FLA v Paříži.  Předmětem jednání bylo sdělení výsledků z projektů účastnících se zemí, stavu prací na společném projektu OECD FLA a projednání dalšího směřování v letech 2020-2021. V části věnované strukturálním záležitostem přednesl Vladimír Kostlivý příspěvek na téma "Struktura a produkce podniků ekologického zemědělství ve FADN ČR v období 2011-2018", včetně vývoje technické efektivnosti ekologických podniků výrobních zaměření živočišné výroby v období 2011-2016. (vloženo: 31. 10. 2019)

 

6. – 9. 10. 2019 proběhl 27. mezinárodní workshop PACIOLI, který byl poprvé za své dlouholeté existence pořádán s podporou Kontaktního pracoviště FADN v Praze. Na slavnostním zahájení pronesl úvodní slovo pan Vlastimil Zedek (MZe), pan Štěpán Kala (ředitel ÚZEI), pan Josef Hanibal (vedoucí Kontaktního pracoviště FADN) a pan Hans Vrolijk (organizátor workshopu, LEI, Nizozemí). Odbornou část zahájili dvě prezentace připravené pracovníky FADN CZ. Pan Marek Novák přednesl prezentaci o českém zemědělství s názvem „Czech Agriculture From The Perspective Of FADN“ a pan Vladimír Kostlivý informoval o ekologickém hospodaření prezentací „Czech Organic Farming – Structure And Production In FADN 2011-2017“. (vloženo: 10. 10. 2019)

 

Ve dnech 1. – 3. 10. 2019 se pracovníci FADN zúčastnili v Bruselu jednání pracovní skupiny Typology Handbook, která má za cíl aktualizaci příručky pro stanovení typologie podniků, a pravidelného zasedání Komise EU pro FADN. Součástí zasedání bylo schválení dodatku nařízení (EU) 2015/220, který upravuje definici a zařazení některých položek dotazníku, zavádí od účetního roku 2021 dodatečnou platbu za včasně odeslané podniky s vysokou kvalitou dat a upravuje prahovou hodnotu podniků a počet podniků nezbytných pro šetření v České republice a v Dánsku. V ČR se od roku 2020 zvyšuje prahová hodnota Standardního výstupu podniků na 15 000 Euro a snižuje minimální počet podniků na 1 282. (vloženo: 4. 10. 2019)

 

Aktuality - pokračování  (historie)

Instrukce pro vstup do databáze

 

O nás

Napište nám

Kontakt

 

 

 

 

 


  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 06.11.2019 •••