CZ / EN

FADN EU / ČR

FADN v EU

FADN v ČR

ORGÁNY FADN

DG AGRI, řídící komise FADN EU

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Národní komise FADN 

LEGISLATIVA FADN

Legislativa EU

Legislativa ČR

SOUBOR PODNIKŮ FADN

Výběr podniků do sítě FADN

Plány výběru a struktura podniků FADN

METODIKY, DOTAZNÍKY

Typologie zemědělských podniků

Standardní výstup FADN

Standardní produkce SO,
příspěvky SGM

Metodika a dotazník FADN FO / PO

PUBLIKACE, PREZENTACE

Výsledky výběrového šetření FADN

Publikační činnost

Prezentace / Analýzy

PROJEKTY FADN

Projekty ČR

Zahraniční spolupráce

PODMÍNKY ZAPOJENÍ
DO ŠETŘENÍ FADN  ČR

Informace pro účastníky
šetření  FADN ČR

Potvrzení o zařazení zemědělského
podniku do sítě  FADN

 

 

  AKTUALITY   2021     


 

Kontaktní pracoviště FADN zpracovalo pro MZe Tiskovou zprávu o vývoji zemědělské ekonomiky v roce 2020. Zpráva byla zveřejněna 12. ledna 2021 na portálu www.eagri.cz. Tisková zpráva obsahuje předběžný odhad zemědělské produkce, náklady a vývoj podnikatelského důchodu. (vloženo: 13. 1. 2021)

 

2020

Pro MZe byla zpracována Souhrnná zpráva o fungování a výstupech sítě FADN ČR v roce 2020 „Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU“. Rovněž byl zpracován tematický úkol „Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství“. (vloženo: 18. 12. 2020)

 

Ve Zpravodaji Regionální agrární komory z prosince 2020 vyšel článek „Hodnocení výsledků zemědělských podniků na základě dat FADN“. Příspěvek naleznete v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 7. 12. 2020)

 

Data za účetní rok 2019 byla odeslána na pracoviště DG AGRI v Bruselu 30. 11. 2020. (vloženo: 2. 12. 2020)

 

V pátek 27. listopadu 2020 se uskutečnilo 26. zasedání skupiny Farm Level Analysis při OECD, do kterého jsou zapojeni také pracovníci Kontaktního pracoviště FADN. S ohledem na stále platná opatření proti šíření nemoci Covid-19 se zasedání uskutečnilo opět formou videokonference. Jednání se zúčastnilo 65 zástupců ze zemí EU, Evropské komise, Austrálie, Koreje, Japonska, USA, Ruska. Setkání bylo naplánováno na závěr dvouletého období pracovního programu Výboru pro zemědělství OECD na roky 2019-20 a před zahájením nového pracovního programu na období 2021-2022. Jedním z hlavních témat, kde má svoje aktivní zapojení i naše pracoviště, byla produktivita farem (Dynamics of farm performance and policy effects). Dalším významným tématem byla diskuse o zjišťování ukazatelů souvisejících s životním prostředím a trvalou udržitelností. (vloženo: 1. 12. 2020)

  

Aktuality - pokračování  (historie)

Instrukce pro vstup do databáze

Instruktážní videa k databázi

 

O nás

Napište nám

Kontakt

 

 

 

 

 


  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 21.01.2021 •••