CZ / EN

FADN EU/ČR

FADN v EU

FADN v ČR

ORGÁNY FADN

DG AGRI, řídící komise FADN EU

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Národní komise FADN 

LEGISLATIVA FADN

Legislativa EU

Legislativa ČR

SOUBOR PODNIKŮ FADN

Výběr podniků do sítě FADN

Plány výběru a struktura podniků FADN

METODIKY, DOTAZNÍKY

Typologie zemědělských podniků

Standardní výstup FADN

Standardní produkce SO,
příspěvky SGM

Metodika a dotazník FADN FO / PO

PUBLIKACE, PREZENTACE

Výsledky výběrového šetření FADN

Publikační činnost

Prezentace / Analýzy

PROJEKTY FADN

Projekty ČR

Zahraniční spolupráce

PODMÍNKY ZAPOJENÍ
DO ŠETŘENÍ FADN  ČR

Informace pro účastníky
šetření  FADN ČR

Potvrzení o zařazení zemědělského
podniku do sítě  FADN

   

  AKTUALITY   2018


 

V časopise Úroda (9/2018) byl publikován příspěvek „Ekonomika hospodaření podniků polní výroby v letech 2014-2016“, který shrnuje složení produkce rostlinné výroby, efektivitu hospodaření podle ekonomické velikosti podniku a hlavní složky nákladů. Článek Ing. Zuzany Fuksové, Ph.D. a Ing. Petry Bílé byl publikován 6. září 2018. (vloženo: 10. 9. 2018)

 

Země Živitelka 2018
Ve dnech 23. – 24. 8. 2018 budou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN CZ v hlavním pavilonu T na výstavišti v Českých Budějovicích zodpovídat Vaše otázky s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o síti FADN v ČR. (vloženo: 21. 8. 2018)

 

Od dnešního dne (20.8. 2018) jsme pro Vás i na Facebooku. Budeme rádi, když nás budete sledovat. Dozvíte se zajímavé informace o pořádaných akcích, o výstupech naší činnosti i o způsobech, jakými je možné využít síť FADN právě pro Vaše podnikání. A nejen to, ale i mnoho dalšího. Vaše FADN

 

Dne 28. 6. 2018 proběhl v ÚZEI interní seminář, jehož obsahem bylo seznámit přítomné s desetiletou činností pracovní skupiny OECD Farm Level Analysis Network a s projektem "Analýza faktorů ovlivňujících výkonnost farem". Pracoviště FADN ČR je do tohoto projektu aktivně zapojeno. V rámci semináře byly prezentovány výsledky 1. etapy projektu a podrobněji pak části případové studie hodnotící produktivitu a technickou efektivnost farem České republiky výrobního zaměření produkce mléka. Jedná se o empirické využití dat FADN z období 2005-2015, projekt je dvouletý s termínem ukončení v listopadu 2018.

 

 

Aktuality - pokračování  (historie)

Instrukce pro vstup do databáze

 

O nás

Napište nám

Kontakt

 

 

 

 

 


  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 21.09.2018 •••