CZ / EN

FADN EU / ČR

FADN v EU

FADN v ČR

ORGÁNY FADN

DG AGRI, řídící komise FADN EU

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Národní komise FADN 

LEGISLATIVA FADN

Legislativa EU

Legislativa ČR

SOUBOR PODNIKŮ FADN

Výběr podniků do sítě FADN

Plány výběru a struktura podniků FADN

METODIKY, DOTAZNÍKY

Typologie zemědělských podniků

Standardní výstup FADN

Standardní produkce SO,
příspěvky SGM

Metodika a dotazník FADN FO / PO

PUBLIKACE, PREZENTACE

Výsledky výběrového šetření FADN

Publikační činnost

Prezentace / Analýzy

PROJEKTY FADN

Projekty ČR

Zahraniční spolupráce

PODMÍNKY ZAPOJENÍ
DO ŠETŘENÍ FADN  ČR

Informace pro účastníky
šetření  FADN ČR

Potvrzení o zařazení zemědělského
podniku do sítě  FADN

 

 

  AKTUALITY   2020     


 

Publikační výstup o nově vytvořené metodice hodnocení zemědělských podniků na bázi dat FADN byl zveřejněn v odborném časopise Zemědělská ekonomika pod názvem "Multicriteria assessment of Czech farms" (Agricultural Economics – Czech, 66, 2020 (3): 101–111). Jedná se o jeden z výsledků projektu Kontaktního pracoviště FADN v rámci interního výzkumu ÚZEI. (vloženo: 2. 4. 2020)

 

Ve dnech 3. 3. a 4. 3. 2020 proběhlo na našem pracovišti dvoudenní jednání se zástupci slovenského FADN. (vloženo: 5. 3. 2020)

 

V Odborném a stavovském týdeníku Zemědělec (č. 07/2020) byl dne 10. února 2020 publikován článek „První odhady důchodu v zemědělství“, který informuje o odhadech ekonomických výsledků zemědělských podniků za účetní rok 2019 na základě šetření FADN. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Michaela Lekešová, Ing. Zuzana Hloušková, Ing. Kristina Iglićová). Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 17. 2. 2020)

 

Výsledky šetření FADN CZ za rok 2018 byly zpracovány a prezentovány na webových
stránkách FADN CZ  zde  (vloženo  12. 2. 2020)

 

Ve dnech 20. 2. a 26. 2. 2020 se konalo školení tazatelů šetření FADN 2019. (vloženo: 27. 2. 2020)

 

9. ledna 2020 představil ministr zemědělství Miroslav Toman odhad hospodářských výsledků českého zemědělství v roce 2019, který byl zpracován Kontaktním pracovištěm FADN při ÚZEI.    Tisková zpráva na webu MZe zde.   (vloženo: 10. 1. 2020)

 

  

Aktuality - pokračování  (historie)

Instrukce pro vstup do databáze

 

O nás

Napište nám

Kontakt

 

 

 

 

 


  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 03.04.2020 •••