CZ / EN

FADN EU / ČR

FADN v EU

FADN v ČR

ORGÁNY FADN

DG AGRI, řídící komise FADN EU

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Národní komise FADN 

LEGISLATIVA FADN

Legislativa EU

Legislativa ČR

SOUBOR PODNIKŮ FADN

Výběr podniků do sítě FADN

Plány výběru a struktura podniků FADN

METODIKY, DOTAZNÍKY

Typologie zemědělských podniků

Standardní výstup FADN

Standardní produkce SO,
příspěvky SGM

Metodika a dotazník FADN FO / PO

PUBLIKACE, PREZENTACE

Výsledky výběrového šetření FADN

Publikační činnost

Prezentace / Analýzy

PROJEKTY FADN

Projekty ČR

Zahraniční spolupráce

PODMÍNKY ZAPOJENÍ
DO ŠETŘENÍ FADN  ČR

Informace pro účastníky
šetření  FADN ČR

Potvrzení o zařazení zemědělského
podniku do sítě  FADN

 

 

  AKTUALITY   2019     


 

6. – 9. 10. 2019 proběhl 27. mezinárodní workshop PACIOLI, který byl poprvé za své dlouholeté existence pořádán s podporou Kontaktního pracoviště FADN v Praze. Na slavnostním zahájení pronesl úvodní slovo pan Vlastimil Zedek (MZe), pan Štěpán Kala (ředitel ÚZEI), pan Josef Hanibal (vedoucí Kontaktního pracoviště FADN) a pan Hans Vrolijk (organizátor workshopu, LEI, Nizozemí). Odbornou část zahájili dvě prezentace připravené pracovníky FADN CZ. Pan Marek Novák přednesl prezentaci o českém zemědělství s názvem „Czech Agriculture From The Perspective Of FADN“ a pan Vladimír Kostlivý informoval o ekologickém hospodaření prezentací „Czech Organic Farming – Structure And Production In FADN 2011-2017“. (vloženo: 10. 10. 2019)

 

Na základě smlouvy o spolupráci s ČSÚ bylo provedeno souhrnné zpracování z výběrového souboru šetření FADN pro potřeby SZÚ. Předběžné výsledky vybraných ukazatelů za účetní rok 2018 byly předány 15. 8. 2019 Odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí. Jednalo se o údaje fyzických a právnických osob přepočtené na roční pracovní jednotku (AWU).(vloženo: 29. 8. 2019)

 

V odborném a stavovském týdeníku Zemědělec (č. 28/2019) byl dne 8. července 2019 publikován článek „Projekt Smart FADN zefektivní sběr dat“, který seznamuje odbornou veřejnost s vývojem nového projektu FADN na zjednodušení sběru dat zemědělských podniků do šetření FADN. Autory jsou pracovníci Kontaktního pracoviště FADN (Ing. Jana Macháčková, Ing. Martina Harvilíková, Ing. Josef Hanibal). (vloženo: 10. 7. 2019)

 

Dne 19. června 2019 proběhlo v Bruselu 204. zasedání Komunitního výboru FADN.
Stručný zápis projednávaných témat je v adresáři „DG AGRI, řídící komise FADN EU“. (vloženo: 20. 6. 2019)

 

 

Aktuality - pokračování  (historie)

Instrukce pro vstup do databáze

 

O nás

Napište nám

Kontakt

 

 

 

 

 


  ©  ING. JOSEF HANIBAL FADN CZ

•• vs 17.10.2019 •••