DOTAZNÍKY A METODICKÉ POKYNY PRO VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ FADN ZA ROK 2020

  


 

 

DOTAZNÍK FADN ČR PRO FYZICKÉ OSOBY S DAŇOVOU EVIDENCÍ  -  ÚČETNÍ ROK 2020

 

METODICKÝ POPIS POLOŽEK DOTAZNÍKU FADN ČR PRO FYZICKÉ OSOBY S DAŇOVOU EVIDENCÍ
(VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ ZA ROK 2020)

 


 

DOTAZNÍK FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY S ÚČETNICTVÍM  -  ÚČETNÍ ROK 2020

 

METODICKÝ POPIS POLOŽEK DOTAZNÍKU FADN ČR PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY
S ÚČETNICTVÍM (VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ ZA ROK 2020)

 

 

 

 

 

 


©  FADN CZ

vs  15.04.2021