INFORMACE   ÚČASTNÍKŮM  ŠETŘENÍ FADN  

 

Česká republika je povinna zajišťovat  šetření ekonomických výsledků v zemědělství v rámci tzv. Zemědělské účetní datové sítě - FADN. Tento systém je zaveden závazně ve všech státech EU. Kontaktní pracoviště FADN v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI)  je určeno Ministerstvem zemědělství ČR  provozovat tento systém v ČR a je oprávněno získávat potřebné údaje od podnikatelských subjektů v zemědělství ČR na základě Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 173/2004 Sb.o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky (nyní ÚZEI)./p>

 

Zapojení do šetření FADN  znamená každoročně zpracovat výkaz o hospodaření v uplynulém kalendářním roce a účastnit se tohoto šetření minimálně 4 roky. Za zpracování dotazníku bude pracovníkovi, který výkaz zpracuje, poskytnuta odměna.  Dotazníky a další pokyny potřebné k účasti v tomto šetření Vám poskytne Kontaktní pracoviště FADN CZ.    Pro informaci je možné dotazníky stáhnout i z Internetu.

       

Ochrana individuálních dat

S individuálními údaji získanými v šetření FADN pracuje výhradně Kontaktní pracoviště FADN ÚZEI, které garantuje zákonnou ochranu individuálních dat. To znamená, že s těmito údaji pracuje jen omezený počet pracovníků vázaných slibem mlčenlivosti a tyto individuální údaje nesmějí být ani v anonymní podobě publikovány a předávány dalším subjektům k jiným účelům.

 

Nabídka služeb

Zapojení do systému Vám  umožní čerpat bezplatně některé služby našeho pracoviště. Bude Vám každoročně zaslána publikace výsledků šetření FADN ze všech typů zemědělských podniků ČR. Dále Vám bude umožněn přístup do Internetové databáze FADN, ve které budete moci využívat data celé databáze FADN. V aplikaci, která je určena pouze účastníkům šetření, budete moci vyhodnotit vlastní údaje a porovnat své výrobní výsledky a ekonomiku s výsledky  podobných podniků ČR a EU. V případě potřeby Vám pracovníci našeho ústavu mohou poskytnout konzultace a pomoc při řešení Vašich  výrobně ekonomických problémů.
  

Dotazy a pomoc při šetření

Pracovníci Kontaktního pracoviště FADN-ÚZEI i spolupracující účetní firmy jsou připraveni Vám případně poradit a pomoci se zpracováním dotazníku.

 

 

Pro jakékoliv informace týkající se tohoto šetření neváhejte zavolat na tel. čísla:
222-000-203,    222-000-204,    222-000-348,  
nebo komunikovat e-mailem s naší adresou : fadn@fadn.cz

 

 

 

 


©   FADN CZ

vs  30.03.2021