INSTRUKCE PRO VSTUP DO DATABÁZE

   

 

Internetová databáze FADN CZ 

Jedná se o informační systém určený pro veřejnost umožňující parametrický výběr dat  z databáze FADN. Systém se skládá z několika různých modulů, které jsou určeny pro různé typy uživatelů a liší se výstupy, které nabízí.

Modul FADN BASIC – je základní modul, který umožňuje práci s vybranými ukazateli databáze FADN na základě velkého množství již předdefinovaných tabulek.

Modul FADN BASIC YEARS – rozšiřuje možnosti modulu FADN BASIC o meziroční srovnávací výstupy dvou a více let.

Modul FADN RESEARCH – je určen pro náročnější uživatele, kteří mají možnost výběru různých dat a vytvoření si vlastních tabulek a pracovních databází FADN.

Modul FADN FARMER – je určen pro  majitele zemědělských podniků, kteří se zúčastňují šetření FADN a nabízí mu možnost porovnat výsledky svého podniku se skupinou podobných podniků z databáze FADN.

 

 

Instrukce pro vstup do databáze

1. registrace pro přístup do databáze FADN CZ

Na úvodní obrazovce vyberte volbu registrace, která je umístěna v její levé části. Následně zvolte jeden z modulů, který chcete využívat:

Modul FADN BASIC

Modul FADN RESEARCH

Modul FADN FARMER

Uživatelům modulu FADN RESEARCH bude zároveň zpřístupněn modul BASIC, uživatelé modulu FARMER budou mít k dispozici i moduly BASIC a RESEARCH.

Po výběru modulu si zvolte své uživatelské jméno pro přihlášení do systému (Login), uložte ho a pokračujte ve vyplnění dalších údajů zvolením možnosti pokračovat. Tyto údaje uložte a po zvolení možnosti pokračovat aplikaci ukončete.

Během následujících dnů pracovníci Kontaktního pracoviště FADN ČR vyhodnotí oprávněnost přístupu uživatele do databáze FADN CZ. V případě kladného vyhodnocení bude uživateli zaslán e-mail s přístupovým heslem do aplikace, od této chvíle má uživatel umožněn přístup do databáze.

 

2. způsob práce s databází FADN CZ

Po zadání přístupového jména a hesla se Vám zobrazí nabídka práce ve 4 modulech.

Zvolte modul, který Vám byl při registraci zpřístupněn (každý uživatel modulu FADN BASIC má zároveň k dispozici Modul FADN BASIC YEARS - totožný s modulem BASIC, s možností meziročních srovnání).

 

Postup práce ve všech 4 modulech je obdobný. Po zvolení práce v konkrétním modulu uživatel v každém kroku zvolí vybranou možnost (volba okruhu, tabulky, třídění atd.) a volbu potvrdí zvolením možnosti pokračovat. Tímto způsobem dojde uživatel až k finální tabulce s požadovanými daty.  

V každém kroku registrace i vlastní práce s databází   máte k dispozici nápovědu – HELP....

 

 

 


  ©   FADN CZ

•• vs 10.02.2021 •••