LEGISLATIVA EU - PLATNÁ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ  KOMISE

 

 

AKTUÁLNĚ PLATNÝM ZÁKLADNÍM AKTEM JE:

 

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1217/2009

ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

 

VE ZNĚNÍ:

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 737/2011 ze dne 26. července 2011

Nařízení Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1318/2013 ze dne 22. října 2013

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2278 ze dne 4. září 2017

 

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014   ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/220    ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

 

VE ZNĚNÍ:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2323 ze dne 11. prosince 2015

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2129 ze dne 5. prosince 2016

Prováděcí nařízení (EU) 2017/2280 ze dne 11. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1794 ze dne 20. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1975 ze dne 31. října 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1652 ze dne 4. listopadu 2020

 

 

 

 


 ©  FADN CZ

vs  07.05.2021