ORGÁNY FADN - NÁRODNÍ KOMISE

 

Národní komise FADN je kontrolním a řídícím orgánem ministra zemědělství ve vztahu k Zemědělské účetní datové síti ČR a jejím orgánům. Vznik komise vyplývá z rozhodnutí ministra zemědělství ČR ze dne 6.10. 2003. Statut komise je vymezen Nařízením Rady č.79/65/EHS o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství. Komise jedná podle potřeby, nejméně však jednou ročně. K zahájení její činnosti došlo 7.10.2004.

 

 

 

 

 

 

 


  ©   FADN CZ

•• vs 30.03.2021 •••