KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ FADN 

Mezi základní úkoly Kontaktního pracoviště FADN při Ústavu zemědělské ekonomiky a informací patří implementace systému FADN v ČR a organizace každoročního šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků souboru FADN. Kontaktní pracoviště FADN plní všechny úkoly vyplývající z legislativy EU a ze zasedání Komunitního výboru EK FADN, který se schází zpravidla třikrát ročně, i úkoly, které vyplývají z komunikace s pracovištěm DG AGRI C3.

Kontaktní pracoviště FADN ČR vykonává tyto základní aktivity:

● zajišťuje metodické řízení, rozvoj a provoz Zemědělské účetní datové sítě FADN v České republice a pravidelně organizuje šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN dle standardů a metodik EU, včetně kontroly a předávání dat do EU v požadovaném formátu, termínu a kvalitě,

● vykonává funkce Liaison Agency FADN za ČR ve vztahu k EU, které vyplývají z Nařízení Rady č. 1217/2009 a další legislativy EU, zabezpečuje využití dat FADN pro řešení úkolů zemědělské politiky, řešení výzkumných úkolů, v oblasti zemědělského poradenství a pro další odbornou veřejnost ČR,

● řeší národní i mezinárodní projekty, tematické úkoly, mimořádné a operativní úkoly v oblasti zemědělské statistiky, informačních systémů a aplikace ICT v zemědělství,

● udržuje a rozvíjí technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů, jejich přenos a distribuci,

● zajišťuje provoz samostatných webových stránek vztahujících se k činnosti Kontaktního pracoviště FADN a databázového internetového portálu pro přístup veřejnosti do databáze FADN,

● zajišťuje ve spolupráci s ČSÚ zavedení a aktualizaci klasifikačního systému zemědělských podniků EU a provádí vyhodnocení dat strukturálního šetření v zemědělství ČR dle této typologie EU

 

 

 

 

Adresář  Kontaktního  pracoviště  FADN  CZ

Ing. Jana Macháčková vedoucí Kontaktního pracoviště FADN CZ tel.: 222 000 348, 724 571 976 , e-mail: machackova@fadn.cz

Ing. Josef Hanibal tel.: 222 000 202, e-mail: hanibal@fadn.cz

 

Oddělení Organizace šetření FADN právnických osob

Ing. Věra Vrkočová  vedoucí oddělení tel.: 222 000 125, 724 586 395, e-mail: vrkocova@fadn.cz

Ing. Martina Döbertová tel.: 222 000 275, e-mail: dobertova@fadn.cz

Ing. Jarmil Mlčák tel.: 222 000 344, e-mail: mlcak@fadn.cz

Ing. Lenka Tumová tel.: 222 000 343, 602 226 320, e-mail: tumova@fadn.cz

Ing. Lenka Varhaníčková tel: 222 000 241, 724 571 977, e-mail: varhanickova@fadn.cz

Ing. Jana Večeřová tel: 222 000 105, e-mail: vecerova@fadn.cz

 

Oddělení Organizace šetření FADN fyzických osob

Ing. Martina Harvilíková vedoucí oddělení  tel.: 222 000 203, e-mail: harvilikova@fadn.cz

Ing. Monika Hlaváčová tel.: 222 000 206, 724 586 390, e-mail: hlavacova@fadn.cz

Ing. Iva Hvízdalová tel.: 222 000 340, e-mail: hvizdalova@fadn.cz

Ing. Kristina Igličová tel: 222 000 252, 725 108 155, e-mail: iglicova@fadn.cz

Ing. Světlana Lamprechtová tel.: 222 000 228, 724 586 399, e-mail: lamprechtova@fadn.cz

 

Oddělení Správa databáze FADN

Ing. Michaela Lekešová vedoucí oddělení   tel.: 222 000 212, 724 586 394, e-mail: lekesova@fadn.cz

Ing. Jan Bejda tel.: 222 000 214, e-mail: bejda@fadn.cz

Ing. Petr Dereník tel.: 222 000 229, e-mail: derenik@fadn.cz

Ing. Marek Novák tel: 222 000 277, e-mail: novakm@fadn.cz

Ing. Vladislav Popel tel.: 222 000 230, e-mail: popel@fadn.cz

Mgr. Tomáš Vintr tel.: 222 000 278, 721 025 758, e-mail: vintr@fadn.cz

 

Oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN

Ing. Zuzana Hloušková vedoucí oddělení tel.: 222 000 108, 724 571 896, e-mail: hlouskova@fadn.cz

Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. tel: 222 000 106, e-mail: fuksova@fadn.cz

Ing. Vladimír Kostlivý, Dr. tel: 222 000 262, e-mail: kostlivy@fadn.cz

Ing. Iveta Mlezivová tel: 222 000 214, e-mail: mlezivova@fadn.cz

Ing. Anna Prajerová tel: 222 000 269, e-mail: prajerova@fadn.cz

 

 

 

 


  ©   FADN CZ

•• vs 15.04.2021 •••