CZ / EN

FADN EU / ČR

FADN v EU

FADN v ČR

ORGÁNY FADN

DG AGRI, řídící komise FADN EU

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Národní komise FADN 

LEGISLATIVA FADN

Legislativa EU

Legislativa ČR

SOUBOR PODNIKŮ FADN

Výběr podniků do sítě FADN

Plány výběru a struktura podniků FADN

METODIKY, DOTAZNÍKY

Typologie zemědělských podniků

Standardní výstup FADN

Standardní produkce SO,
příspěvky SGM

Metodika a dotazník FADN FO / PO

PUBLIKACE, PREZENTACE

Výsledky výběrového šetření FADN

Publikační činnost

Prezentace / Analýzy

PROJEKTY FADN

Projekty ČR

Zahraniční spolupráce

PODMÍNKY ZAPOJENÍ
DO ŠETŘENÍ FADN  ČR

Informace pro účastníky
šetření  FADN ČR

Potvrzení o zařazení zemědělského
podniku do sítě  FADN

   

  AKTUALITY   2021


Nově bylo na webové stránky přidáno instruktážní video k aplikaci COLLECT 

   

Oddělení šetření FADN fyzických osob hledá výzkumného pracovníka.
 (vloženo: 7.4.2021)

 

Hledáme posilu FADN týmu do oddělení Správa databáze
 (vloženo 22.2.2021)

    

Ve čtvrtek a v pátek (18.-19. 3.) jsme se zúčastnili online závěrečné konference projektu UNISECO, který je financován Evropskou Unii – konkrétně programem Horizon 2020. Výstupy mají přispět k provádění Zelené dohody, strategie F2F od zemědělce ke spotřebiteli, strategie biologické rozmanitosti do roku 2030, přípravy evropského partnerství v oblasti výzkumu a inovací v oblasti agroekologických laboratoří a výzkumných infrastruktur a národních strategických plánů SZP. Prezentováno bylo 15 případových studii a také projekt LIFT – Low - Input Farming and Territories, který mimo jiné používá při své práci data získaná od FADN. Více informací lze nalézt na https://uniseco-project.eu (vloženo: 29. 3. 2021)

 

V březnovém vydání časopisu Zemědělec (12/2021) byl publikován článek o rozdělení podniků polní výroby do technologických tříd podle kritérií, která zahrnují sedm různých oblastí hospodaření. Podniky specializované na polní výrobu představuji v České republice 30 % zemědělských subjektů, které hospodaří na 35 % zemědělské půdy. Tyto podniky se liší ve způsobech i podmínkách svého hospodaření a jsou značně různorodé. V rámci činností Kontaktního pracoviště FADN (ÚZEI) byly podniky tohoto výrobního zaměření rozděleny do tří skupin, tzv. technologických tříd. Článek popisuje, co tyto třídy charakterizuje, k jakým změnám třídy u podniků dochází, čím jsou tyto změny dány a zda je patrný vliv poskytovaných dotací. K analýzám byla využita metodika mezinárodního projektu OECD, na němž ÚZEI-FADN již několik let spolupracuje. Autory jsou Ing. Vladimír Kostlivý, Dr. a Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. Příspěvek naleznete v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 25. 3. 2021)

  

  

Aktuality - pokračování  (historie)

Instrukce pro vstup do databáze

Instruktážní videa k databázi

 

O nás

Napište nám

Kontakt

 

 

 

 

 


  ©   FADN CZ

•• vs 10.04.2021 •••