CZ / EN

FADN EU / ČR

FADN v EU

FADN v ČR

ORGÁNY FADN

DG AGRI, řídící komise FADN EU

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Národní komise FADN 

LEGISLATIVA FADN

Legislativa EU

Legislativa ČR

SOUBOR PODNIKŮ FADN

Výběr podniků do sítě FADN

Plán výběru podniků FADN

METODIKY, DOTAZNÍKY

Typologie zemědělských podniků

Standardní výstup FADN

Standardní produkce SO,
příspěvky SGM

Metodika a dotazník FADN FO / PO

PUBLIKACE, PREZENTACE

Výsledky výběrového šetření FADN

Publikační činnost

Prezentace / Analýzy

PROJEKTY FADN

Projekty ČR

Zahraniční spolupráce

PODMÍNKY ZAPOJENÍ
DO ŠETŘENÍ FADN  ČR

Informace pro účastníky
šetření  FADN ČR

Potvrzení o zařazení zemědělského
podniku do sítě  FADN

   

  AKTUALITY   2022


  

Dne 21. 9. 2022 proběhlo zasedání pracovní skupiny AgriFin, na programu byl mimo jiné návrh změny nařízení evropského Parlament a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, pokud jde o přechod ze zemědělské účetní datové sítě na zemědělskou datovou síť pro udržitelnost zemědělských podniků. (vloženo 22. 9. 2022)

 

Zapojili jsme se do Evropského týdne udržitelného rozvoje. Více informací o aktivitách ÚZEI na připraveném plakátu. (vloženo 20. 9. 2022)

 

V časopisu Zemědělec (34/2022) byl publikován příspěvek FADN o vývoji rostlinné produkce v podnicích polní výroby v letech 2014-2020. Článek popisuje charakteristiky podniků a vývoj produkce a nákladů rostlinné výroby ve sledovaných letech. Jedná se o další příspěvek z pravidelných analýz ze šetření FADN. Autory jsou Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. a Ing. Iveta Mlezivová. Příspěvek naleznete v adresáři Publikační činnost. (vloženo 24. 8. 2022)

 

Dne 30. 6. 2022 se zástupci Kontaktního pracoviště FADN CZ zúčastnili 210. zasedání výboru FADN Evropské komise a Expertní skupiny pro horizontální otázky – Podskupina Účetní síť při Evropské Komisi. Obě jednání proběhla formou videokonference. (vloženo 10. 7. 2022)

 

Dne 20. června 2022 byl v týdeníku Zemědělec (č. 25/2022) publikován článek „Hospodaření ekologických podniků“, který popisuje ekonomické výsledky ekologicky hospodařících podniků v ČR v desetileté časové řadě 2011–2020 na základě dat FADN. Autorkami jsou pracovnice Kontaktního pracoviště FADN Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D. a Ing. Lenka Tumová. Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 22. 6. 2022)

 

 

     

Aktuality - pokračování  (historie)

Instrukce pro vstup do databáze

Instruktážní videa k databázi
a pro vkládání dat

 

O nás

Napište nám

Kontakt

 

 

 

 

 


  ©   FADN CZ

•• vs 22.06.2022 •••