CZ / EN

FADN EU / ČR

FADN v EU

FADN v ČR

ORGÁNY FADN

DG AGRI, řídící komise FADN EU

Kontaktní pracoviště FADN ČR

Národní komise FADN 

LEGISLATIVA FADN

Legislativa EU

Legislativa ČR

SOUBOR PODNIKŮ FADN

Výběr podniků do sítě FADN

Plán výběru podniků FADN

METODIKY, DOTAZNÍKY

Typologie zemědělských podniků

Standardní výstup FADN

Standardní produkce SO,
příspěvky SGM

Metodika a dotazník FADN FO / PO

PUBLIKACE, PREZENTACE

Výsledky výběrového šetření FADN

Publikační činnost

Prezentace / Analýzy

PROJEKTY FADN

Projekty ČR

Zahraniční spolupráce

PODMÍNKY ZAPOJENÍ
DO ŠETŘENÍ FADN  ČR

Informace pro účastníky
šetření  FADN ČR

Potvrzení o zařazení zemědělského
podniku do sítě  FADN

   

  AKTUALITY   2021


Oddělení Analýzy, komunikace a poskytování dat FADN
hledá výzkumného pracovníka.
    (vloženo: 3. 6. 2021)

   

 Nově bylo na webové stránky přidáno instruktážní video k aplikaci COLLECT 

    

Od 4. 6. 2021 do 2. 7. 2021 otevřela Evropská komise možnost zasílání připomínek k iniciativě přechodu FADN na FSDN (Přechod na síť údajů o udržitelnosti zemědělských podniků).   Vkládání připomínek zde.  (vloženo: 10. 6. 2021)

 

V rámci podpory MZe na rozvoj výzkumné organizace MZE RO0921 byla vytvořena Kontaktním pracovištěm FADN ČR certifikovaná metodika „Odhad ekonomických výsledků zemědělství v ČR na bázi podnikových dat“ s označením ISBN 978-80-7271-245-8. Metodika je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo 7. 6. 2021)

 

V posledním květnovém vydání časopisu Zemědělec (22/2021) byl publikován příspěvek o hospodaření podniků polní výroby v roce 2019. Článek přehledně shrnuje informace o produkci, nákladech a celkových podmínkách roku 2019 ve vztahu k ukazatelům ekonomické situace podniku. Je součástí pravidelných informací ze šetření FADN. Autory jsou Ing. Zuzana Fuksová, Ph.D., Ing. Monika Hlaváčová a Ing. Iveta Mlezivová. Příspěvek naleznete v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 2. 6. 2021)

 

V týdeníku Zemědělec (č. 19/2021) byl publikován článek „Výsledky podniků na základě dat FADN“, který informuje o ekonomických výsledcích zemědělských podniků získaných v rámci šetření FADN za účetní rok 2019. Autory jsou Ing. Martina Harvilíková a Ing. Jana Macháčková. Příspěvek je k dispozici v adresáři Publikační činnost. (vloženo: 17. 5. 2021)

  

 

  

Aktuality - pokračování  (historie)

Instrukce pro vstup do databáze

Instruktážní videa k databázi

 

O nás

Napište nám

Kontakt

 

 

 

 

 


  ©   FADN CZ

•• vs 16.06.2021 •••